شما بر اساس قوانین داخلی سایت فروشگاه اینترنتی پاساژ ایرانیان ، همچنین قوانین موضوعه موجود در قوانین جمهوری اسلامی ایرانی اقدام به خرید از فروشگاه اینترنتی پاساژ ایرانیان می نمایید.