جارو برقی دیجیتالی

8 کالا

جارو برقی دیجیتالی

خرید اینترنتی جارو برقی دیجیتالی در پاساژ ایرانیان

جارو برقی ها به دو دسته جارو برقی آنالوگ و جارو برقی دیجیتالی یا جارو برقی لمسی تقسیم می شوند.

منظور از آنالوگ یا دیجیتال یا لمسی بودن جارو برقی، به نوع صفحه کلید روی جارو برقی اشاره دارد.

امروزه تکنولوژی ساخت جارو برقی بسرعت از جارو برقی های آنالوگ عبور کرده و نوع صفحه کلید دیجیتالی را جایگزین آن نموده است.

این جارو با قیمت و کیفیت مناسبی در پاساژ ایرانیان عرضه می گردد