مختصری درباره پاساژ ایرانیان

پاساژ ایرانیان اولین فروشگاه اینترنتی با این نام است که اقدام به فروش کالا و خدمات با نام “پاساژ ایرانیان” را در فضای سایبر صورت اینترنتی در سال 1395 آغاز نمود.